Program zasedání ZO

Č.j. 297/2015

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 22.10.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení výše poplatků na rok 2016.
  6. Příprava rozpočtu 2016.
  7. Informace o stavbě kanalizace.
  8. Všeobecné informace obecního úřadu.
  9. Diskuse.
  10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 6.10.2015
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 7.10.2015


webmaster: horka1@horka1.cz