Program zasedání ZO

Č.j. 39/2015

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 26.2.2015 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce za rok 2014.
 6. Projednání a schválení Účetní závěrky obce za rok 2014.
 7. Projednání a schválení nové vyhlášky o odpadech.
 8. Informace o stavbě kanalizace.
 9. Všeobecné informace obecního úřadu.
 10. Diskuse.
 11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 10.2.2015
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 11.2.2015


webmaster: horka1@horka1.cz