Program zasedání ZO

Č.j. 229/2014

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 26.6.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018.
  6. Informace o kanalizaci.
  7. Projednání stížnosti manželů Poláškových.
  8. Všeobecné informace obecního úřadu.
  9. Diskuse.
  10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 12.6.2014
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 12.6.2014


webmaster: horka1@horka1.cz