Program zasedání ZO

Č.j. 131/2014

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 24.4.2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení Žávěrečného účtu a Účetní závěrky obce za rok 2013.
  6. Projednání a schválení Záměru obce č. 132/2014.
  7. Informace o probíhající stavbě I. etapy kanalizace.
  8. Všeobecné informace obecního úřadu.
  9. Diskuse.
  10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 9.4.2014
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 9.4.2014


webmaster: horka1@horka1.cz