Program zasedání ZO

Č.j. 167/2012

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 31.5.2012 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání s schválení Závěrečného účtu obce.
 6. Projednání s schválení Záměru obce Č.j. 168/2012 na prodej pozemků.
 7. Projednání provozování areálu Letního kina.
 8. Projednání podmínek pro realizaci akce kanalizace.
 9. Všeobecné informace obecního úřadu.
 10. Diskuse.
 11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 16.5.2012
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 16.5.2012


webmaster: horka1@horka1.cz