Program zasedání ZO

Č.j. 77/2012

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 29.3.2012 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání s schválení Záměru obce Č.j. 79/2012 na prodej pozemků.
  6. Informace o kanalizaci.
  7. Všeobecné informace obecního úřadu.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 8.3.2012
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 9.3.2012


webmaster: horka1@horka1.cz