Program zasedání ZO

Č.j. 382/2011

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 24.11.2011 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
 5. Projednání a schválení Rozpočtu obce na rok 2012.
 6. Projednání a schválení Rozpočtového výhledu obce na roky 2012 až 2014.
 7. Seznámení s Rozpočtem DSO Čertovka na rok 2012.
 8. Seznámení s Rozpočtovým výhledem DSO Čertovka na roky 2012 až 2014.
 9. Projednání a schválení výši odpisu majetku obce.
 10. Všeobecné informace obecního úřadu.
 11. Diskuse.
 12. Schválení usnesení.

V Horce I dne 3.11.2011
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno ve vývěskách a elektronické desce obce dne 4.11.2011


webmaster: horka1@horka1.cz