Program zasedání ZO

Č.j. 389/2010

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 11.11.2010 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Schválení programu, případně rozšiřujících bodů programu.
 3. Ustavující zasedání zastupitelstva obce.
  Složení slibu
  Zaregistrování kandidátů na starostu a místostarostu
  Určení způsobu volby starosty a místostarosty
  Volba starosty
  Volba místostarosty
  Zřízení finančního a kontrolního výboru
  Schválení Jednacího řádu
  Schválení odměn členů ZO
 4. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 5. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
 6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2011.
 7. Projednání a schválení místní vyhlášky o placení za komunální odpad.
 8. Všeobecné informace obecního úřadu.
 9. Diskuse.
 10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 2.11.2010
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 2.11.2010


webmaster: horka1@horka1.cz