Program zasedání ZO

Č.j. 272/2010

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 15.7.2010 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
  5. Projednání žádosti pana Zdeňka Bíži.
  6. Projednání Záměru obce č. 271/2010.
  7. Všeobecné informace obecního úřadu.
  8. Diskuse.
  9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 29.6.2010
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 29.6.2010


webmaster: horka1@horka1.cz