Program zasedání ZO

Č.j. 457/2009

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 26.11.2009 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a projednání a schválení rozpočtového opatření.
  5. Projednání a schválení rozpočtu obce Horka I na rok 2010.
  6. Projednání a schválení rozpočtu DSO Čertovka na rok 2010.
  7. Projednání a schválení místní vyhlášky o placení za komunální odpad.
  8. Všeobecné informace obecního úřadu.
  9. Diskuse.
  10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 10.11.2009
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 10.11.2009


webmaster: horka1@quick.cz