Program zasedání ZO

Č.j. 476/2008

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 20.11.2008 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
 5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2009.
 6. Projednání a schválení místní záměrů obce.
 7. Projednání a schválení místní vyhlášky o placení za komunální odpad.
 8. Projednání a schválení opravy střechy na hasičárně a knihovně s využitím dotace z Programu obnovy venkova.
 9. Všeobecné informace obecního úřadu.
 10. Diskuse.
 11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 4.11.2008
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 4.11.2008


webmaster: horka1@quick.cz