Program zasedání ZO

Č.j. 384/2008

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 25.9.2008 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

 1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
 2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
 3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
 4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
 5. Projednání auditu obce za 1.pol. roku 2008.
 6. Projednání auditu a finančních prostředků svazku Čertovka.
 7. Projednání a schválení záměru obce č.j. 385/2008
 8. Projednání koeficientu upravující sazbu daně z nemovitosti.
 9. Všeobecné informace obecního úřadu.
 10. Diskuse.
 11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 9.9.2008
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 9.9.2008


webmaster: horka1@quick.cz