Program zasedání ZO

Č.j. 278/2008

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 8.7.2008 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

  1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
  2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
  3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
  4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
  5. Projednání a schválení uložení finančních prostředků obce.
  6. Všeobecné informace obecního úřadu.
  7. Diskuse.
  8. Schválení usnesení.

V Horce I dne 4.7.2008
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 4.7.2008


webmaster: horka1@quick.cz