Program zasedání ZO

Č.j. 116/2008

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 27.3.2008 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Projednání záměru obce č.j. 115/2008 prodat část pozemku 118/17.
6. Informace o stavbě vodovodu a kanalizace.
7. Všeobecné informace obecního úřadu.
8. Diskuse.
9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 10.3.2008
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 10.3.2008


webmaster: horka1@quick.cz