Program zasedání ZO

Č.j. 415/2007

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 18.10.2007 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Projednání a schválení smlouvy a stanov svazku obcí "Čertovka".
4. Diskuse.
5. Schválení usnesení.

V Horce I dne 18.10.2007
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 18.10.2007


webmaster: horka1@quick.cz