Program zasedání ZO

Č.j. 348/2007

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 27.9.2007 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Projednání a schválení záměrů obce na prodej pozemků.
6. Informace o právních předpisech.
7. Všeobecné informace obecního úřadu.
8. Diskuse.
9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.9.2007
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 11.9.2007


webmaster: horka1@quick.cz