Program zasedání ZO

Č.j. 2/2007

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 25.1.2007 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Informace o odpadech.
6. Informace o právních přepisech.
7. Všeobecné informace obecního úřadu.
8. Diskuse.
10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.1.2007
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 11.1.2007


webmaster: horka1@quick.cz