Program zasedání ZO

Č.j. 545/2006

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 2.11.2006 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Ustavující zasedání zastupitelstva obce.
4. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
5. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2007.
7. Projednání a schválení místní vyhlášky o placení za komunální odpad.
8. Všeobecné informace obecního úřadu.
9. Diskuse.
10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 12.10.2006
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 13.10.2006


webmaster: horka1@quick.cz