Program zasedání ZO

Č.j. 480/2006

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 21.9.2006 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku a příprava rozpočtu na rok 2007.
5. Informace o nadcházejících volbách do ZO.
6. Informace o změně ve svozu odpadů.
7. Informace o právních předpisech.
8. Všeobecné informace obecního úřadu.
9. Diskuse.
10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 7.9.2006
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 7.9.2006


webmaster: horka1@quick.cz