Program zasedání ZO

Č.j. 257/2006

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 25.5.2006 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Projednání prezentace obce v publikacích společnosti Aspida.
6. Informace o právních předpisech.
7. Všeobecné informace obecního úřadu.
8. Diskuse.
9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.5.2006
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 11.5.2006


webmaster: horka1@quick.cz