Program zasedání ZO

Č.j. 469/2005

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 24.11.2005 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Projednání a schválení místní vyhlášky o placení za komunální odpad.
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2006.
7. Všeobecné informace obecního úřadu.
8. Diskuse.
9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 10.11.2005
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 10.11.2005


webmaster: horka1@quick.cz