Program zasedání ZO

Č.j. 392/2005

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 29.9.2005 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Informace o pozemkových úpravách.
6. Informace o přípravě stavby vodovodu a kanalizace.
7. Informace o právních předpisech.
8. Všeobecné informace obecního úřadu.
9. Diskuse.
10. Schválení usnesení.

V Horce I dne 13.9.2005
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 13.9.2005


webmaster: horka1@quick.cz