Program zasedání ZO

Č.j. 21/2005

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 27.1.2005 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Projednání a schválení stavebního výboru.
6. Projednání a schválení návrhu zadání změny územního plánu.
7. Informace o přípravě stavby vodovodu a kanalizace.
8. Informace o právních předpisech. 9. Všeobecné informace obecního úřadu.
10. Diskuse.
11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 13.1.2005
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 14.1.2005


webmaster: horka1@quick.cz