Program zasedání ZO

Č.j. 524/2004

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 30.9.2004 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
5. Příprava rozpočtu obce na rok 2005.
6. Projednání přípravy stavebních parcel v obci.
7. Informace o přípravě stavby vodovodu a kanalizace.
8. Informace o právních předpisech.
9. Všeobecné informace obecního úřadu.
10. Diskuse.
11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 14.9.2004
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 15.9.2004


webmaster: horka1@quick.cz