Program zasedání ZO

Č.j. 23/2004

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 29.1.2004 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Rozšíření separovaného odpadu o papír.
5. Informace o právních předpisech.
6. Všeobecné informace obecního úřadu.
7. Diskuse.
7. Schválení usnesení.
 

V Horce I dne 19.1.2004
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 20.1.2004


webmaster: horka1@quick.cz