Program zasedání ZO

Č.j. 548/2003

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 27.11.2003 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Projednání a schválení podmínek pro stavbu vodovodu.
5. Projednání a schválení obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.
6. Kontrola plnění rozpočtu běžného roku.
7. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2004.
8. Informace o úpravách podkroví budovy OÚ.
9. Všeobecné informace obecního úřadu.
10. Diskuse.
11. Schválení usnesení.

V Horce I dne 11.11.2003
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 12.11.2003


webmaster: horka1@quick.cz