Program zasedání ZO

Č.j. 271/2003

Program zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 29.5.2003 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Projednání a schválení Jednacího řádu ZO.
5. Projednání a schválení programu obnovy vesnice pro období roku 2003 až 2005.
6. Informace o přípravě stavby vodovodu a kanalizace.
7. Všeobecné informace obecního úřadu.
8. Diskuse.
9. Schválení usnesení.

V Horce I dne 20.5.2003
Miroslav Doležal  - starosta

Vyvěšeno dne 20.5.2003


webmaster: horka1@quick.cz