Program zasedání ZO

Č.j. 136/2003

Zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 27.3.2003 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Projednání a schválení podmínek pro zadávání zakázek.
5. Projednání a schválení závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2002.
6. Všeobecné informace obecního úřadu.
7. Diskuse.
8. Schválení usnesení.Vyvěšeno dne 7.3.2003


webmaster: horka1@quick.cz