Program zasedání ZO

Č.j. 30/2003

Zasedání zastupitelstva obce Horka I, které se koná dne 30.1.2003 od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

1. Zvolení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
2. Odsouhlasení rozšiřujících bodů programu.
3. Kontrola úkolů z předchozích zasedání a kontrola činnosti výborů.
4. Projednání a schválení jednacího řádu.
5. Odsouhlasení odměn členů ZO, platů zaměstnanců OÚ a hodinové sazby na dohody o provedení práce.
6. Odsouhlasení pokladní hotovosti.
7. Informace o plnění rozpočtu roku 2002.
8. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2003.
9. Všeobecné informace obecního úřadu.
10. Diskuse.
11. Schválení usnesení.Vyvěšeno dne 14.1.2003


webmaster: horka1@quick.cz