Dodatek č. 1
ke knihovnímu řádu "Obecní knihovny v Horce I"Čl. 2.
Veřejné knihovnické a informační služby


  1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Doplněny o přístup na internet.
  2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto dodatku Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně.
starosta:                   Miroslav Doležal

 


webmaster: horka1@quick.cz