Knihovna

Místní knihovna se nachází v Horce I v budově obecního úřadu, provozní doba knihovny je shodná s porovozní dobou obecního úřadu, tedy:

    út od 16:00 do 18:00
    čt od 16:00 do 18:00

Knihovna je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované příjemci formou regionálních funkcí.


webmaster: horka1@quick.cz