Svazek obcí Čertovka - Informace


Svazek obcí Čertovka - Rozpočtové opatření č. 1/2017 ...

Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 27.4.2017 (Č.j. 13/2017) ...

Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka č.j. 11/2017, které se koná dne 27.4.2017 od 16.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Svazek obcí Čertovka, Závěrečný účet za rok 2016 ...

Svazek obcí Čertovka, Schválený rozpočet roku 2017 ...

Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka konaného dne 2.3.2017 (Č.j. 6/2017) ...

Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 2.3.2017 od 16.30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I ...

Svazek obcí Čertovka - Návrh závěrečného účtu za rok 2016 ...

Svazek obcí Čertovka - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ ČERTOVKA za rok 2016

Svazek obcí Čertovka - Inventarizační zpráva k 31.12.2016 ...

Svazek obcí Čertovka - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016 ...

Svazek obcí Čertovka - Rozvaha k 31.12.2016 ...

Svazek obcí Čertovka - Příloha k 31.12.2016 ...

Svazek obcí Čertovka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2016Usnesení ze zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, konaného dne 24.11.2016

Svazek obcí Čertovka - Návrh rozpočtu roku 2017

Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 24.11.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I

Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 7.4.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I

Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 25.2.2016 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I

Svazek obcí Čertovka - Návrh závěrečného účtu za rok 2015

Svazek obcí Čertovka - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SVAZEK OBCÍ ČERTOVKA za rok 2015

Svazek obcí Čertovka - Inventurní soupis 9.2.2016

Svazek obcí Čertovka - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015

Svazek obcí Čertovka - Rozvaha k 31.12.2015

Svazek obcí Čertovka - Příloha k 31.12.2015

Svazek obcí Čertovka - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2015Rozpočtový výhled DSO Čertovka na období 2015 - 2017

DSO Čertovka - Návrh rozpočtu na rok 2015

Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 27.11.2014 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I

DSO Čertovka - Návrh závěrečného účtu za rok 2013

Program zasedání valného shromáždění Svazku obcí Čertovka, které se koná dne 24.4.2014 od 17 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Horka I

DSO Čertovka - Návrh rozpočtu na rok 2014

Rozpočtový výhled DSO Čertovka na období 2014 - 2016


webmaster: horka1@horka1.cz